DO`A UPACARA HARI AMAL BHAKTI

DO`A UPACARA HARI AMAL BHAKTI
KEMENTERIAN AGAMA RI KE-68

Tanggal 3 Januari 2014
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلَّوِ رَبِّ اْلعَالَمِيْنَ ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْ رفِ اْل نْ بِ يَآءِ وال مُ رسَ ل ينَ وَعَلَى اَلِوِ
وَصَحْبِوِ اَجْمَعِيْنَ، حَ مْ د ا شَ اك رِ يْنَ حَ مْ د ا ي واف ى نِعَ مَ و و يُكَ اف ى مَ زِ يْدَ هْ ، يَا رَب نَا لَكَ ال حَ مْ دُ
كَ مَ ا ي ن بَغِ ى لِجَ لا لِ وجْ هِ كَ ال كَ رِ يْمِ وعَ ظِ يمِ سُ لْ ط ا نِكَ ، اَلل هُ مَّ لَكَ ال حَ مْ دُ شُ كْ را و لَكَ
ال مَ ن ف ضْ لا و ا نْتَ رَب نَا حَ ق ا و نَحْ نُ عَ بِ يدُ كَ رِق ا و ا نْتَ لَمْ ت زلْ لِذَ ا لِكَ اَىْ لا . اَلل هُ مَّ اجْ ع لْ
ىَ ذَ ا ال مَ جْ ل سَ مَ نْ فَ عَ ة لِشُ ئ ونِ الدِّ يْ نِ يَّةِ ال حُ كُ ومِ يَّةِ اْلِ نْدُ و نِ يسِ يَّةِ
Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Segala puji bagi-Mu ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu
yang amat luas, kami dapat melaksanakan upacara Hari Amal Bhakti
Kementerian Agama Ke-68. Semoga Engkau meridhai dan memberkati
acara ini.
Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa,
Jadikanlah seluruh Pegawai Kementerian Agama sebagai aparatur
negara dan pelayan masyarakat yang amanah, disiplin, jujur, bersih,
profesional dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, untuk
mewujudkan Bangsa Indonesia yang berakhlak mulia menuju negara
yang sejahtera dan bermartabat.
Ya Allah Ya `Aliim, Tuhan Yang Maha Mengetahui
Tingkatkanlah komitmen, integritas dan kesadaran seluruh aparatur
Kementerian Agama dalam menjalankan tugas yang diamanahkan
kepada kami. Tumbuhkanlah semangat kebersamaan dan keikhlasan
kepada kami dalam menunaikan bhakti kami kepada bangsa, negara
dan masyarakat.
Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim
Kami mohon kepada-Mu berikanlah keamanan, ketentraman dan
kedamaian kepada Bangsa dan Negara ini. Jauhkan kami dari
perpecahan dan pertikaian yang merusak sendi-sendi keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Mudahkanlah segala urusan dan
pekerjaan kami. Jauhkanlah kami dari segala musibah, fitnah dan
cobaan yang membuat kami tidak mampu melaksanakan tugas dan
kewajiban yang diamanahkan kepada kami dengan sebaik-baiknya.
Ya Allah, Ya Mujibas Sailin
Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua
orang tua kami dan para pemimpin negeri ini. Engkaulah Dzat Yang
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang..
رَبَّ نَا ىَبْ لَنَ ا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَة وَىَيِّئْ لَنَ ا مِنْ أَمْرِنَ ا رَشَ دا ، رَبَّ نَا اَتِنَاِ فى ال دنْ يَا حَسَنَة
وَفِى اْلاَخِرَةِ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وصَ لىَّ الله عَ لىَ سَ يِّدِ نَا مُ حَ مَّ د وعَ لىَ ا لِوِ وصَ حْ بِوِ
أَجْ مَ عِ ينَ بِفَ ضْ لِ سُ بحَ انَ رَ بِّكَ رَبِّ ال عِ زَّة ع مَّ ا يَصِ فُ ونَ وسَ لا م ع لىَ ال مُ رسَ ل ينَ وال حَ مْ دُ للهِ
رَبِّ ال عَ ا لَمِ ينَ .
DO`A UPACARA HARI AMAL BHAKTI
KEMENTERIAN AGAMA RI KE-68

Comments